شهادت شهروندان و زخمی شدن 5 دیگر در حمله های تروریستی در حلب و ریف دمشق

دمشق- سانا

در حملۀ تروریستی با استفاده از خمپاره های هاون بر منطقۀ حرستا و اردوگاه وافدین در ریف دمشق یک زن شهید و 2 شهروند زخمی شدند.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها 2 خمپاره را بمباران کردند که یکی بر شهرک حرستا سقوط کرد و نتیجۀ آن یک زن شهید شد در حالی که دومی نزدیک نانوایی در جزیرۀ/ث2/ سقوط کرد و به زخمی شدن 2 شهروند منجر شد.

منبع افزود که حملۀ تروریستی خسارت مادی در مغازه های تجاری و خودروها را وارد کرد.

و پریروز، تروریست ها 2 بمب هاون بر شهرک حرستا را بمباران کردند که نزدیک ساختمان قدموس سقوط کرد و نتیجۀ آنها خسارت مادی در مغازه های تجاری و خودروها وارد شد.

همچنین، منبع اشاره کرد که تروریست ها اردوگاه وافدین با 2 بمب هاون را هدف قرار دادند که نزدیک منطقۀ مجد سقوط کردند و خسارت مادی در مکان نیز وارد شد.

شهادت شهروند و زخمی شدن 3 دیگر نتیجۀ سقوط خمپاره های هاون بر مناطق در حلب

و در حلب، تروریست ها بمب های متعدد بر مناطق سریان و زهور را بمبارن کردند و در نتیجه 1 شهروند شهید و 3 دیگر زخمی شدند.

منبع در استان حلب گفت که تروریست ها بمب های هاون و موشکی بر منطقۀ سریان و زهور را بمباران کردند که به شهادت یک شهروند و زخمی شدن 3 دیگر منجر کردند و نیز خسارت مادی در خانه ها و مغازه ها وارد شد.

شاهد أيضاً

خسارت مادی بر اثر حملۀ تروریستی بر منطقۀ مزرعه

دمشق سانا امروز تروریست ها خمپارۀ هاون را بمباران کردند که بر منطقۀ مزرعه در …