تصویب پیش نویس طرح قرارداد امضا شده بین بندر طرطوس ویک شرکت روسیه توسط مجلس

دمشق-سانا

امروز مجلس کشورمان در جلسه خود به رئاست رئیس مجلس حموده صباغ پیس نویس طرح تصویب قرارداد امضا شده بین شرکت عمومی بندر طرطوس وشرکت روس “اس تی جی انجنیرنگ” با مسوولیت محدود به منظور مدیریت وسرمایه گذاری بندر طرطوس را تصویب کرد.

پیس نویس قانون مبنی بر برتکل همکاری دوره 11 کمیته سوری روسی مشترک که جلسه خود اواسط ماه دسامبر گذشته سال 2018 در خصوص مدیریت بخس غیرنظامی بندر طرطوس برگزار کرده بود، است وقرارداد با رضایت طرفین در تاریخ 28/4/2019 منعقد شده است.

قرارداد متضمن معافیت طرف دوم شرکت اس تی جی انجنیرنگ از  پرداخت تعرفه ها گمرگی در مورد وارد کردن ماشین آلات وتجهیزات وموادی مد نظر برای عملی کردن مفاد این قرارداد است

همچنین معافیت گمرگی شامل وارد کردن موقت وسایل نقیله لازمه پروژه طبق لوایح ارائه می شود از طرف روسیه ومعافیت از پرداخت تمام تعرفه ها ومالیات معمول در سوریه از زمان شروع مدت قرارداد تا انتهای طرح توسعه بندر طرطوس است.

عده ی از اعضای مجلس این طرح را به نفع مصالح ملی و اقتصاد سوری عنوان کردند وگامی مهم در مرحله اتی بازسازی وبه درد بخور توسعه خدمات بندر طرطوس دانستند ونیز این بندر توانایی رقابت با دیگر بنادر را خواهد داشت.

وزیر حمل ونقل کشورمان علی حمود توضیح داد که قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده با شرکت روس بهترین قراردادی برای این بندر به شمار می رود به موضع راهبردی آن دستیبای به عایدی خوب درپی خواهد داشت ونیز دروازه ی برای سرمایه گذاری اقتصادی وتجاری برای سوریه در مدیترانه به خصوص رقابت های کنونی بین بنادر کشورهای همجوار مبدل خواهد شد.