رئیس جمهور دکتر بشار اسد به آرام کشیشیان اول: سوریه همواره وطن همه فرزندان خود به صرف‌نظر از نژاد و دین بوده است

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز با آرام کشیشیان اول رهبر ارامنه حوزه سیلیسی و هیات همراه وی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد در این دیدار تاکید کرد که سوریه همواره وطن همه فرزندان خودبه صرف‌ نظر از نژاد و دین بوده است.

رئیس جمهور کشورمان از نقش ملی سوری ها ارامنه را که معانی و ارزش های شهروندی و پایبندی به هویت و وحدت ملی در مقابله با پروژه های تقسیم را نمایان کردند  مورد ستایش قرار داد.

رئیس جمهور کشورمان گفت: جنگ تروریستی وحشیانه علیه سوریه یادآور وحشیت قتل‌عام مردم ارمنستان توسط عثمانی ها است.

به نوبه خود رهبر ارامنه حوزه سیلیسی تاکید کرد که سوریه پناهگاه و آغوش آمن برای کسانی که از قتل عام انجام شده توسط عثمانی ها بوده است و همه طیف های ملت سوریه با پایبندی به وطن و پیام محبت و صلح و میانه روی به یک الگو برای مقابله با اندیشه تاریکی و پروژه های تروریسمی تبدیل شده اند.

وی تاکید کرد: پایداری ملت و فداکاری های ارتش و حکمت رهبری سوریه حتما منجر به پیروزی بر تروریسم و از بین بردن آن  خواهد شد.

غیاث جاویش