دیدار رئیس جمهور دکتر بشار اسد با هیئت مشترک نظامی ایرانی وعراقی