دیدار رئیس جمهور دکتر بشار اسد با «سرگئی شویگو » وزیر دفاع روسیه و هیئت همراه