نوار غزه: جنگنده های اشغالگر “اسرائیل” منطقه شرق نوار را شلیک کردند

قدس اشغالی-سانا

جنگنده های اشغالگر “اسرائیل” منطقه شرق نوار غزه را هدف قرار دادند.

خبرگزاری “معا” اعلام کرد که جنگنده های اشغالگر صهیونیست با دو موشک منطقه ملکه واقع در شرق محله زیتون شرق نوار را بمباران کردند.