دیدار رئیس جمهور دکتر بشار اسد با معاون وزیر امور خارجه چین