دیدار رئیس جمهور دکتر بشار اسد با هیاتی از انجمن وکلای عرب