کشف اسلحه آمریکایی و اسرائیلی به جا مانده از تروریست ها در ریف شرقی درعا

درعا – سانا

خبرنگار سانا در درعا از کشف مقادیری از اسلحه اسرائیلی و آمریکایی به جا مانده از تروریست ها در ریف شرقی این استان خبر داد.

خبرنگار ادامه داد: مقامات ذیصلاح مقادیری از سلاح اسرائیلی و آمریکایی به جا مانده در منطقه واقع میان شهرک های ام المیاذن و صیدا در ریف شرقی استان درعا کشف کردند.

غیاث/ نیرمین