هلال احمر عربی سوریه پنج هزار و 200 بسته غذایی را به شهرک الحاره در ریف درعا ارسال کرد

درعا – سانا

دیروز هلال احمر عربی سوریه پنج هزار و 200 بسته غذایی را با 34 کامیون برای اهالی شهرک الحاره در ریف شمال غربی درعا ارسال کرد.

احمد مسالمه رئیس شعبه هلال احمر عربی سوریه در درعا به خبرنگار سانا گفت: کاروان حامل کمک های غذایی وارد شهرک الحاره شده است.

وی افزود: این کمک ها از سوی برنامه جهانی غذا ارسال شده بود و قرار است کمک های غذایی برای 25 شهرک و شهر در ریف درعا ارسال شود.

هلال احمر عربی سوریه دوشنبه گذشته نیز 9 هزار و 400 بسته غذایی برای اهالی شهرهای جاسم و برقه واقع در ریف شمال غربی درعا ارسال کرده بود.

غیاث