رئیس جمهوری عربی سوریه دکتر بشار الاسد فرستاده ویژۀ سازمان ملل ستافان دي ميستورا را استقبال کرد.تاریخ11/11/2014

11/11/2014

شاهد أيضاً

تحت نظارت رئیس جمهور اسد …. دکتر العطار دوره 30 نمایشگاه بین المللی کتاب را در کتابخانه ملی الاسد افتتاح کرد

دمشق- سانا تحت نظارت رئیس جمهور اسد دکتر نجاح العطار معاون رئیس جمهور دوره 30 نمایشگاه …