تاکید وزیر اوقاف سوریه بر ضرورت مبارزه با افراط گرایی تکفیری برای ریشه کن کردن تروریسم  

مسكو- سانا

دکتر محمد عبد الستار السيد وزیر اوقاف سوریه بر ضرورت مبارزه با افراط گرایی تکفیری برای ریشه کن کردن تروریسم تاکید کرد.

وزیر اوقاف سوریه در سخرانی خود در دانشگاه پترزبورگ روسیه به شرح تجربه سوریخ در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تکفیری و عوامل اصلی وجود این اندیشه گمراه پرداخت.

دکتر محمد عبد الستار السيد ضمن اشاره بر اهمیت استفاده از تجربه سوریه در این زمینه بر جایگاه عظیم شهر شریف قدس نزد مسلمانان و مسیحیان تاکید کرد.

غیاث