رسیدگی به وضعیت 159 نفر از شهر حسکه و حومه آن

حسکه-سانا 

وضعیت ده ها نفر از شهر حسکه و حومه آن در چارچوب روند آشتی های محلی رسیدگی شد.

خبرنگار /سانا/ در درعا اشاره کرد: 159 نفر از شهر حسکه وحومه آن پس از اینکه خود را به همراه سلاح هایشان به مقامات مسوول تسلیم کرده اند، رسیدگی شد.

خبرنگار /سانا/ افزود: مقامات ذی ربط تمام تسهیلات لازم به آنان ارائه کرد تا بتوانند به آغوش میهن و به زندگی عادی خود بازگردند.

ث/غ/ م خ