پارلمان کشورمان تصمیم ترامپ درمورد قدس را محکوم کرد

دمشق- سانا

پارلمان کشومان تصمیم دولت امریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر و انتقال سفارت امریکا به قدس را محکوم کرد.

پارلمان کشومان با صدور بیانه ای تاکید کرد: این تصمیم نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های بین المللی و تلاش آشکار برای از بین بردن قضیه فلسطین است.

پارلمان کشومان افزود: عربی و فلسطینی بودن قدس اشغالی به وسیله یک تصمیم تغییر نمی شود، این تصمیم تکمیل بیانیه شوم بالفور است.

در این بیانه ای نیز آمده است: این تصمیم پوششی برای رژیم اسغالگر فراهم می کند تا حقوق مشروع ملت فلسطین را نقض کند.

پارلمان کشومان از فلسطینیان خواست تا دربرابر اشغالگران متحد شوند و به گزینه مقاومت پایبند باشند.

غیاث/م.خ/ثنا