تولید 5000 تن وش پنبه در حسکه

حسکه-سانا 

 

مهندس رجب سلامه مدیر اداره کشاورزی حسکه  با بیان اینکه سطح زیر کشت پنبه در این استان به 1740 هکتار است پیش بینی کرد که تولید وش پنبه در موسم کشاورزی جاری در استان حسکه به 5 هزار تن برسد.

کشت  پنبه در حومه ها و مناطق عامودا , الدرباسيه ، المالكيه ، رأس العين ، أبو راسين وتل براك متمرکز شده.

ث/غ/ م خ