دیدار رئیس جمهور سوریه با رئیس‌جمهور روسیه در سوچی

ثناء/غیاث/ م خ