دانشجویان سوری مقیم کوبا : پیروزی سوریه بر تروریسم حتمی است

هاوانا-سانا

دانشجویان سوری مقیم کوبا  و سوری ها مقیم در این کشور به نقش جنبش اصلاحی به رهبری رهبر مؤسس حافظ الاسد  در مقابله با دشمن و عوامل آن تروریست ها اشاره کرد.

دانشجويان سوريه در بیانیه ای که اتحادیه ملی دانشجویان سوریه در کوبا به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد جبنش تصحیحی را صادر کرد،تاکید کردند : ما در کنار میهن و ارتش شجاع مان در برابر جنگ تروریستی می ایستیم.

اتحادیه ملی دانشجویان سوریه در کوبا و سوری ها مقیم این کشور تاکید کرد که پیروزی سوریه بر تروریسم حتمی است.

دانشجویان در بیانیه ای افزودند: هدف توطئه  كه  سوریه اکنون با آن مواجه است لطمه زدن به دستاوردهای جنبش اصلاحی و نقش محوری سوریه است.

سوری ها و دانشجویان سوری مقیم کوبا نیز ضمن ارزوی شفای فوری برای مجروحان وطن ، بر ارتش عربی سوریه درود فرستادند.

ثناء/غیاث/ م خ