جاده اصلی ترمینال جدید طرطوس به بهره برداری رسید

طرطوس -سانا

دیروز استان طرطوس جاده اصلی ترمینال جدید طرطوس را به بهره برداری رساند.

مهندس علی حمود وزیر نقل به اهمیت این  پروژه به عنوان جاده ارتباطی اصلی این استان به استان های دیگر اشاره و تاکید کرد این پروژه نقش مهمی در کاهش ترافیک ایفا می کند.

 این پروژه شامل تونل ها وپل هوایی با هزینه تقریبی 3 میلیارد لیر سوریه  است.

 

 

ثناء/غیاث/ م خ