تاکید رئیس اتاق بازرگانی کوبا بر ضرورت توسعه همکاری اقتصادی میان سوریه و کوبا

هاوانا –سانا

ادريس ميا سفیر سوریه در کوبا با اورلاندو گج رئیس اتاق بازرگانی کوبا  دیدار کرد .

اورلاندو گج رئیس اتاق بازرگانی کوبا  گفت : دستاوردها و پیروزی های ارتش عرب سوریه در برابرتروریسم  یک نکته مهمی برای  بازسازی سوریه  را تشکیل می دهد.

رئیس اتاق بازرگانی کوبا بر ضرورت توسعه همکاری اقتصادی  در همه زمینه ها میان سوریه و کوبا تاکید کرد.

به نوبه خود ادريس ميا سفیر سوریه در کوبا ضمن تاکید بر اقتصاد سوریه درحال بهبودی است به شرح اوضاع اقتصادی سوریه پرداخت  .

 

ثناء/غیاث/ م خ