امروز در تاریخ: سازمان ملل متحد در قطعنامه 3379 اعلام کرد که صهیونیسم مساوی نژادپرستی است

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

1975- سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 3379 اعلام کرد که صهیونیسم مساوی نژادپرستی است.

1975- یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی‌بخش فلسطین برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک سخنرانی کرد.

در همین روز به دنیا آمد:

1920-  عبد الرحمن الشرقاوی یک نویسنده مصری.

در همین روز در گذشت:

1982- لئونید برژنف،  دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی و رئیس شورای عالی اتحاد شوروی.

عید ها و مناسبت ها:

روز فرهنگی در آرژانتین

غیاث/م.خ/ثنا