امروز در تاریخ 3 نوامبر 1956 میلادی: کارگران عرب از ورود نفت به متجاوزان علیه مصر جلوگیری کردند

دمشق – سانا

امروز در تاریخ

1956- کارگران عرب در جریان تجاوز سه جانبه به مصر برای جلوگيری از ورود نفت به متجاوزان علیه مصر خطوط لوله انتقال نفت را در سوریه، لیبی، بحرین و عربستان سعودی را منفجر کردند.

1903 / اعلام استقلال پاناما.

عید ها و مناسبت ها:

عید استقلال در دومینیکا.

 روز فرهنگ در ژاپن.

غیاث/م.خ