رسیدگی به وضعیت /65/ نفر در حومه جنوبی حماه

حماه-سانا

امروز، در راستای اجرای توافق آشتی ملی وضعیت ده ها نفر در روستای «فرادیس» واقع در حومه جنوبی حماه است، رسیدگی شد.

خبرنگار سانا در حماه اعلام کرد: وضعیت /65/ نفر در روستای «فرادیس» در حومه جنوبی حماه که خود را به مقامات مسؤول تسلیم کرده بودند، رسیدگی شد.

/انتهای پیام/ 

 

نیرمین خلیل