رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور اصلاح دو بند تنظیم دانشگاه ها را صادر کرد، هرگونه نقل و انتقال از دانشگاه های غیر سوری و دانشگاه های خصوصی به دانشگاه های دولتی ممنوع می باشد

دمشق-سانا

امروز رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور شماره 282 سال 2017 را صادر کرد.

ضمنا، این دستور جدید بند 117 و بند 171 مندرج در لایحه اجرایی قانون تنظیم دانشگاه ها و شامل نقل و انتقال بین دانشکده ها را اصلاح خواهد کرد.

ایهم حسون-حسین حبیب

شاهد أيضاً

رئیس جمهور دکتر بشار اسد: اگرچه در طول جنگ هزینه سنگینی پرداخت کردیم ولی طرح غربی ها را به شکست کشاندیم

دمشق – سانا   رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد آنچه امروز در سوریه …