رئیس جمهور دکتر بشار اسد نماز عید قربان را در مسجد سیدنا بلال واقع در شهرک قاره در حومه دمشق اقامه کرد

رئیس جمهور دکتر بشار اسد نماز عید قربان مبارک  را در مسجد سیدنا بلال واقع در شهرک قاره در حومه دمشق اقامه کرد

غیاث/ثنا