یک جوان سوری، نمایشگاه بین المللی دمشق را برای خواستگاری از معشوقش برگزید

دمشق – سانا

یک جوان سوری، نمایشگاه بین المللی دمشق را برای خواستگاری از معشوقش برگزید و در آنجا در برابر بازدیدکنندگان نمایشگاه مراسم خواستگاری را برگزار کرد.

محمد الصوفی جوان سوری در این نمایشگاه از صفاء خلوف خواستگاری کرد و در برابر همگان حلقه نامزدی را به وی تقدیم کرد و لبخند بر لبان همه ناظران آورد.

غیاث/م.خ/ثنا