روسیه یک موشک حامل حامل 73 ماهواره به فضا پرتاب کرد

مسکو – سانا

روسیه  73 ماهواره را با یک موشک ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب کند.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان فضایی روسیه  اعلام کرد: این ماهواره ها دیروز  با موشک «سایوز-2.1 ای» به فضا پرتاب شد.

خبرگزاری اسپوتنیک توضیح داد: ماهواره بر «سایوز-2.1 ای» حامل 73 ماهواره از جمله  ماهواره ویژه نظارت بر کره زمین است.

غیاث/م.خ