معاون دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه: واشنگتن در حال آماده شدن برای انجام اقدام تحریک‌آمیز جدید علیه ارتش سوریه به بهانه شیمیایی است

مسکو – سانا

فرانتس کلینسویچ معاون دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه نسبت به تلاش آمریکا برای تجاوز جدید به ارتش سوریه به بهانه “سلاح شیمیایی” هشدار داد.

معاون دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه به خبرگزاری ریانووستی توضیح داد: مشهود است که آمریکا در حال آماده شدن برای انجام اقدامات تحریک‌آمیز جدیدی مضحک و بی شرمانه است. آمریکا در حال آماده شدن برای حمله به مواضع ارتش سوریه است.

غیاث/م.خ