22

شاهد أيضاً

برگزاری دومین اردوگاه پیوند 500 اندام مصنوعی برای مجروحان جنگ و افراد معلول در دمشق

دمشق – سانا وزارت امور اجتماعی و کار و سفارت هند در دمشق دومین اردوگاه …