111

شاهد أيضاً

وزارت تجارت داخلی با صنعتگران موانع تولید و بازاریابی کاغذ بهداشتی را مورد بحث قرار می دهد

دمشق-سانا وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده، دکتر عمرو سالم، با رئیس اتاق …